Εργαστηριακά

Διενεργούνται τόσο οι βασικές αλλά και εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις και ελέγχου πηκτικότητας