Εργαστηριακά

Πραγματοποιούνται όλες οι ορμονολογικές εξετάσεις.