Εργαστηριακά

Πραγματοποιούνται όλες οι ορολογικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διερεύνηση νοσημάτων που εκφράζονται με ορολογικούς δείκτες όπως τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, τα αυτοαντισώματα, τα αλλεργιογόνα και άλλοι ανοσοβιολογικοί δείκτες.