Υπερηχογράφημα Μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μια χαμηλού κόστους, γρήγορη, με άμεσα αποτελέσματα ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος απεικόνισης του εσωτερικού του μαστού με τη χρήση δέσμης υπερήχων. Χρησιμοποιείται σε κορίτσια και νέες γυναίκες κάτω των 35 ετών που δεν έχουν ένδειξη για μαστογραφία και σε όλες τις γυναίκες που έχουν ένα ψηλαφητό ή μαστογραφικό εύρημα (μικροαποτιτανώσεις), κυρίως για να ξεχωρίσει αν πρόκειται για συμπαγές ή κυστικό εύρημα, καθώς και για να περιγράψει τα εξωτερικά όρια, την εσωτερική μορφή του και την αγγείωσή του. Επίσης χρησιμοποιείται προεγχειρητικά για τη σήμανση ογκιδίων πριν την χειρουργική τους αφαίρεση.
Το υπερηχογράφημα μαστών συμπληρώνεται για πλήρη έλεγχο του μαστού με το υπέρηχογράφημα μασχαλιαίων χωρών για έλεγχο των λεμφαδένων της περιοχής .
Πραγματοποιείται την 5-12η ημέρα του κύκλου. Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν είναι πολύ σημαντική η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.