“Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν” Ιπποκράτης 460-377 ΠΧ


Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα ώστε να ανιχνεύσουμε οποιαδήποτε αρχόμενη πάθηση. Η έγκυρη διάγνωση είναι ύψιστης σημασίας ώστε να μην εξελιχθεί και ως εκ τούτου να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Οι εξετάσεις καθορίζονται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του κάθε ανθρώπου. (Check up ανά ηλικία).Επίσης λαμβάνεται υπόψη η κληρονομικότητα, τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας καθώς και ο τρόπος διαβίωσης του ατόμου.

Η προληπτική ιατρική στοχεύει στην διατήρηση της υγείας μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης νοσημάτων, παράλληλα με την ενθάρρυνση για υγιεινό τρόπο ζωής. Ενδεικτικά ,ανάλογα με την ηλικία, συνιστώνται:

 • 20 έως 35 ετών(ανά 3 έτη)

  • Ιατρική επίσκεψη και κλινική εξέταση με καταγραφή ατομικού και κληρονομικού ιστορικού (Σε παθολόγο ή γενικό ιατρό).
  • Μέτρηση αρτηριακής πιέσεως.
  • Έλεγχος διατροφικών συνηθειών.
  • Γενική αίματος ,TΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη,γ-GT, SGOT,SGPT,CPK,CRP ,σίδηρο, φερριτίνη, βιταμίνη Β12,φυλλικό οξύ, TSH, βιταμίνη D, ασβέστιο, μαγνήσιο, CHOL,HDL,LDL,τριγλυκερίδια(ετησίως).
  • Γενική ούρων.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
  • Ακτινογραφία θώρακος.
  • Υπέρηχος θυρεοειδούς.
  • Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες.
  • Υπέρηχος μαστών και ιατρική ψηλάφηση του μαστού ανά τριετία.(Οι γυναίκες θα πρέπει να πραγματοποιούν αυτοεξέταση ψηλαφίζοντας και παρατηρώντας  οποιαδήποτε αλλαγή στον μαστό τους ώστε να ενημερώσουν άμεσα τον γιατρό τους.)
  • Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας.
  • Υπέρηχος θυρεοειδούς.

  Οι ανωτέρω εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται ανά τρία  έτη ή νωρίτερα εφόσον δεν συντρέχει παθολογική κατάσταση.

 • 35 έως 45 ετών (ανά 2 έτη)

  • Ιατρική επίσκεψη και κλινική εξέταση με καταγραφή ατομικού και κληρονομικού ιστορικού.
  • Μέτρηση αρτηριακής πιέσεως.
  • Έλεγχος διατροφικών συνηθειών.
  • Γενική αίματος ,TΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη,γ-GT, SGOT,SGPT,CPK,CRP ,σίδηρο, φερριτίνη, βιταμίνη Β12,φυλλικό οξύ, TSH, βιταμίνη D, ασβέστιο, μαγνήσιο, CHOL,HDL,LDL,τριγλυκερίδια(ετησίως).
  • Γενική ούρων.
  • Ακτινογραφία θώρακος.
  • Καρδιολογικό check up (καρδιογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα,triplex καρδιάς,test κοπώσεως.)
  • Υπέρηχος θυρεοειδούς.
  • Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας.
  • Εξέταση Mayer κοπράνων.
  • Έλεγχος προστάτη για τους άντρες.
  • Υπέρηχος μαστών και ιατρική ψηλάφηση του μαστού ανά έτος για τις γυναίκες.
  • Μαστογραφία για τις γυναίκες.
  • Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες.
 • 35 έως 45 ετών (ανά 2 έτη)

  • Ιατρική επίσκεψη και κλινική εξέταση με καταγραφή ατομικού και κληρονομικού ιστορικού.
  • Μέτρηση αρτηριακής πιέσεως.
  • Έλεγχος διατροφικών συνηθειών.
  • Γενική αίματος ,TΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη,γ-GT, SGOT,SGPT,CPK,CRP ,σίδηρο, φερριτίνη, βιταμίνη Β12,φυλλικό οξύ, TSH, βιταμίνη D, ασβέστιο, μαγνήσιο, CHOL ,HDL,LDL,τριγλυκερίδια.
  • Γενική ούρων.
  • Ακτινογραφία θώρακος.
  • Καρδιολογικό check up (καρδιογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα,triplex καρδιάς,test κοπώσεως.)
  • Triplex καρωτίδων.
  • Υπέρηχος θυρεοειδούς.
  • Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας.
  • Εξέταση mayer κοπράνων.
  • Κολονοσκόπηση (ανά πενταετία).
  • Γαστροσκόπηση (ανά πενταετία).
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας (οστεοπόρωση).
  • Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες.
  • Μαστογραφία για τις γυναίκες.
  • Έλεγχος προστάτη για τους άντρες.

  Οι ανωτέρω εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται ανά ένα έτος ή και νωρίτερα.