Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων

Το υπερηχογράφημα μαλακών μορίων αποτελεί μια γρήγορη, οικονομική, ανώδυνη και ασφαλής διαγνωστική μέθοδος για τον αρχικό έλεγχο μορφωμάτων στα μαλακά μόρια. Μπορεί να θέσει τη διάγνωση σε αλλοιώσεις όπως κύστεις, λιπώματα, αιματώματα κ.α.
Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν είναι πολύ σημαντική η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.