Το υπερηχογράφημα ελάσσονος πυέλου πραγματοποιείται για τον έλεγχο των οργάνων που βρίσκονται σε αυτήν.

Ελέγχονται
στους άνδρες: η ουροδόχος κύστη οι σπερματοδόχες κύστεις και ο προστάτης αδένας
στις γυναίκες: η ουροδόχος κύστη και τα έσω γεννητικά όργανα (μήτρα, σάλπιγγες και ωοθήκες)

Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν είναι πολύ σημαντική η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση. Πολλές φορές συνδυάζεται με το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας (ως υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας). Απαιτείται συγκεκριμένη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.