• ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ

  • ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU) : Απαιτείται 12ωρη νηστεία, μπορεί όμως να γίνει και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
  • ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLYCA) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 12 ώρες. Συνιστάται η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης. Χρησιμοποιείται πλάσμα (EDTA).
  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(TG) : Απαιτείται 12ωρη νηστεία καθώς επίσης να απέχει από τη λήψη αλκοολούχων ποτών για 3 μέρες.
  • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (T-CHO), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (LDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL (VLDL-C): Απαιτείται 12ωρη νηστεία (μόνο νερό καφέ και χωρίς ζάχαρη)..Αποφυγή αλκοόλ για τουλάχιστον 3 μέρες.
  • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA l c) : Επηρεάζεται από λήψη ασπιρίνης, μεταγγίσεις. Αφορά την παραμονή της γλυκόζης εντός των ερυθρών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
  • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) : Για την μέτρηση του οποίου απαιτείται 12ωρη δίαιτα. Δεν πρέπει να λαμβάνονται βιταμίνες.
  • ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC), ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (TRF) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, η οποία γίνεται πρωί. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος βρίσκεται υπό θεραπευτική αγωγή η αιμοληψία γίνεται πριν τη λήψη της προγραμματισμένης δόσης.
  • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ : Απαιτείται 2ωρη νηστεία.
  • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία (μόνο νερό καφέ και χωρίς ζάχαρη). Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε σταθερό διαιτολόγιο για τις 3 τελευταίες εβδομάδες πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται επίσης η χρήση αλκοόλ για τουλάχιστον 3 μέρες πριν.
  • ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ: Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός 12 ώρες. Προτείνεται να αποφεύγεται η λήψη μεθοτρεξάτης, φαινυντοίνης, αντιεπιληπτικών, dopa, χολεστυραμίνης. Ακόμη απαγορεύεται η έκθεση σε Ν2Ο (αναισθησία). Λήψη αντισυλληπτικών ή ορμονοθεραπείες και εγκυμοσύνη μειώνουν τα επίπεδα στον ορό του αίματος. Έλλειψη B12 προκαλεί αύξηση των τιμών.
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΕΣ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία.
  • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (Ca) : Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί, λόγω των ημερήσιων διακυμάνσεων, σε εξεταζόμενο νηστικό τουλάχιστον 8 ώρες.
  • ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (LAC) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός και χαλαρωμένος πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (6 – 9 π.μ.).
  • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDHI) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, απόχή από το οινονόπνευμα, αντιμηκυτιασικά, αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά και ηπαρίνη.
  • ΚΡΕΑΤΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 2 ώρες.
  • ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT, AST), ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT, ALT) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία.
  • ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 8 ώρες. Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη ασκορβικού οξέος για 48 ώρες πριν την αιμοληψία.
  • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ : Νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πριν την προγραμματισμένη θεραπευτική δόση.
  • ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ : Νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία.
  • ΧΑΛΚΟΣ (Cu) : Πριν την αιμοληψία δεν επιτρέπεται η χρήση αντιεπιληπτικών και οιστρογόνων όσων βρίσκονται υπό θεραπεία. Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται πρωί (6 – 9 π.μ.).
  • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl) : Νηστικός πριν την αιμοληψία.
  • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (6 – 9 π.μ.).
  • ΧΟΛΕΡΥΘΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (T-Bil) : Nηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 2 ώρες.
  • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (PT), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (APTT), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (PTT) : Να είναι νηστικός τουλάχιστον 2 ώρες.
  • ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ (CHE) : Νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία.
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

  • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT) : Απαιτείται νηστεία για 8 ώρες. Η λήψη καλό είναι να γίνεται πρωινή ώρα.
  • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (INS), ΠΡΟΪΝΣΟΥΛΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Συνιστάται πρωινή αιμοληψία.
  • ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) : Απαιτείται νηστεία για 8 ώρες και πλήρης ακινησία για λίγα λεπτά για αποφυγή του
  • ΡΕΝΙΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗΣ (ΟΡΘΙΑ ΚΑΙ ΥΠΤΙΑ) : Δεν πρέπει για 24 ώρες να λαμβάνονται τα εξής : διουρητικά, αντιυπερτασικά, κυκλική προγεστερόνη, οιστρογόνα, στεροειδή, καφεΐνη.
  • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ (5-OH ΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ) : Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη για 3 ημέρες φαρμάκων που αναστέλλουν την οξείδαση της μονοαμίνης, ακόμη να αποφεύγονται ντομάτες, μπανάνες, δαμάσκηνα, μελιτζάνες, κάστανα.
  • ΓΑΣΤΡΙΝΗ: Πρέπει ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός τουλάχιστον 12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η τιμή της εξέτασης αυξάνεται μετά από γεύμα με ζωικές πρωτεΐνες.
  • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗΣ : Δεν πρέπει για 2 – 5 εβδομάδες να λαμβάνονται τα εξής : διουρητικά, αντιυπερτασικά, κυκλική προγεστερόνη, οιστρογόνα. Πρέπει να ακολουθείται για 3 εβδομάδες φυσιολογική δίαιτα σε νάτριο (100 – 200 mmole/24h).
  • Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (Δ4Α) : Απαιτείται πρωινή λήψη λόγω της ημερίσιας διακύμανσης των επιπέδων. Καλό είναι να γίνεται τις πρώτες 5 ή τις 15 τελευταίες μέρες του κύκλου.
  • ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ(TG) : Πριν τη λήψη δεν πρέπει να έχει γίνει βιοψία, χειρουργική επέμβαση, σπινθιρογράφημα και θεραπεία με radioidine για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
  • ΘΥΡΟΞΙΝΗ (T4), ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT4) (TSH) Ελέγχος Θυροειδούς αδένα  : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία. Αν βρίσκεται υπό θεραπευτική αγωγή η αιμοληψία πρέπει να γίνει πριν τη λήψη της προγραμματισμένης θεραπευτικής δόσης (εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες θεράποντος ιατρού)
  • ΑΝΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ : Νηστικός και χωρίς να έχει καπνίσει για 4 ώρες πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται για 6 μέρες πριν την αιμοληψία η διατροφή με καρύδια, μπανάνες, καφέ, τσάι, βανίλια, αρωματικά μήλα. Απαγορεύεται επίσης η λήψη των εξής φαρμάκων 3 ημέρες πριν την αιμοληψία : α – μεθυλντόπα, μεθεναμίνη, υδραλαζίνη, αμπικιλλίνη, σουλφοναμίδες.
  • ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί.
  • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (7 – 10 π.μ.).
  • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) : Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται πρωί με την προϋπόθεση ο εξεταζόμενος να έεχει ξυπνήσει 2 – 3 ώρες πριν την αιμοληψία, η χρήση φαινοθειαζίνων, οιστρογόνων, αντιυπερτασικών, αμφεταμινών, α – μεθυλντόπα.
  • ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (8 – 10 π.μ.).
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Συνιστάται για FSH – LH – E2 στις πρώτες 2-3 ημέρες της περιόδου. PRG στην 21η μέρα του κύκλου.

 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ, ΛΗΨΗ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ)

  • Πλένετε τα έξω γεννητικά όργανα, πολύ καλά με σαπούνι και νερό (μην χρησιμοποιήσετε αντισηπτικό. Ξεπλυθείτε με άφθονο νερό. Σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα.
  • Σε ευρύστομο αποστειρωμένο δοχείο συλλέξτε ούρα από το μέσο της ούρησης. Αφήστε τα πρώτα ούρα να τρέξουν και συλλέξτε το μεσαίο ρεύμα ούρων στο στείρο δοχείο.
  • Κατά προτίμηση μαζέψτε τα πρωινά ούρα.
  • Πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο εντός μισής ώρας από τη λήψη, ειδάλλως τοποθετούνται στο ψυγείο μέχρι να παραδοθούν στο εργαστήριο το συντομότερο .
  • Η καλλιέργεια των ούρων θα πρέπει να πραγματοποιείταιπριν τη λήψη αντιβιοτικής θεραπείας. Εάν έχει προηγηθεί η λήψη αντιβιοτικού παρακαλώ ενημερώστε το προσωπικό του εργαστηρίου.
  • Καλλιέργεια Κολπικού: Καλό εξωτερικό πλύσιμο με απλό σαπουνόνερο. Απαγορεύονται οι εσωτερικές πλύσεις. Αποφυγή σεξουαλικής επαφής.
  • Καλλιέργεια Πτυέλων: Ξέπλυμα του στόματος με νερό πρίν τη λήψη. Πρωινό δείγμα μετά απο βαθειά απόχρεμψη (όχι σάλιο).
 • ΟΥΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΜΩΡΑ

  Πολύ καλό πλύσιμο εξωτερικά με σαπουνόνερο (όχι αντισηπτικό, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε κρέμας) και τοποθέτηση ειδικής σακουλίτσας για την συλλογή των ούρων απο το φαρμακείο. Μέγιστη παραμονή 1 ώρα. Αν υπερβούμε την 1 ώρα επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από την αρχή. Αν ενεργηθεί το μωρό επαναλαμβάνεται η διαδικασία και πάλι απο την αρχή λόγω ακαταλληλότητας του δείγματος.

 • Τρόπος Συλλογής Ούρων

  Τρόπος Συλλογής Ούρων 24ώρου

  Η πρώτη πρωινή ούρηση δε συλλέγεται. Τη δεύτερη ούρηση καθώς και όλες τις υπόλοιπες θα τις συλλέξετε σε ειδικό δοχείο που θα προμηθευτείτε από το φαρμακείο. Συλλέγετε μέχρι και την πρώτη πρωινή ούρηση της επόμενης μέρας. Η πρώτη πρωινή ούρηση της πρώτης και δεύτερης μέρας πρέπει να είναι την ίδια ώρα. Αν χρειαστεί χρησιμοποιείστε και δεύτερο δοχείο. Προσοχή να μην παραλείψετε καμία ούρηση γιατί η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί. Κατά τη διάρκεια της συλλογής τα ούρα φυλάσσονται στο ψυγείο.

  Τρόπος Συλλογής Ούρων 2ώρου

  Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός από τις 9 το βράδυ. Από την ώρα αυτή και μέχρι να ξαπλώσει επιτρέπεται ένα ποτήρι νερό. Πραγματοποιείται η πρώτη πρωινή ούρηση και κατόπιν ο εξεταζόμενος πρέπει να πιει 1 – 2 ποτήρια νερό. Κατόπιν τις επόμενες 2 ώρες από την πρώτη πρωινή ούρηση συλλέγονται όλα τα ούρα σε ειδικό δοχείο και προσκομίζονται στο εργαστήριο.

  17 OHCS :

  Για δύο ημέρες πριν τη συλλογή και κατά την συλλογή πρέπει να αποφεύγεται η λήψη αντιβιοτικών, η λήψη ACTH και κορτικοστεροειδών. Η αποφυγή stress είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της συλλογής.

  ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ :

  Επί 3 ημέρες προ της συλλογής και κατά τη διάρκεια θα πρέπει να αποφεύγονται οι παρακάτω τροφές :

  1. Σοκολάτα – Κακάο
  2. Καφές – Τσάι
  3. Coca Cola – Βανίλια
  4. Γλυκά – Κρέμες καραμελέ – Παγωτά
  5. Πορτοκάλια – Μανταρίνια – Λεμόνια – Κίτρα
  6. Μπανάνες – Ανανάς
  7. Χυμοί και αναψυκτικά εμφιαλωμένα ή κονσέρβα
  8. Ξηροί καρποί
  9. Τυριά
  10. Σάλτσες – Μπαχαρικά – Πηχτή – Ζελέ
  11. Οινόπνευμα
  12. Ασπιρίνη και αντιυπερτασικά φάρμακα
  13. Κάπνισμα

  Ακόμη για 3 εβδομάδες θα πρέπει να αποφεύγονται τα εξής φάρμακα : Ντοπαμίνη – Φαινοθειαζίνες – α – β Αναστολείς – Διαμίνες – Ασπιρίνη – Βιταμίνη B.

  ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ :

  Δεν πρέπει να γίνεται λήψη ασβεστίου και ορμονών που αφορούν την οστεοπόρωση για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημέρα της συλλογής. Πρέπει να συλλέγονται όλα τα ούρα και όχι τμήμα αυτών. Η συνήθης δίαιτα απαιτεί την λήψη 2 – 3 ποτηριών γάλα ή αντίστοιχο γιαούρτι την προηγούμενη της συλλογής.

  ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ : 

  Για 2 ημέρες πριν τη συλλογή και κατά την συλλογή πρέπει να αποφεύγεται η λήψη αντιβιοτικών, η λήψη ACTH και κορτικοστεροειδών. Η αποφυγή stress είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της συλλογής.

  ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ :

  Δεν πρέπει για 2 – 5 εβδομάδες να λαμβάνονται διουρητικά, αντιυπερτασικά, κυκλική προγεστερόνη, οιστρογόνα. Πρέπει επίσης να ακολουθείται για 3 εβδομάδες φυσιολογική δίαιτα σε νάτριο (100 – 200 mmole/24h).

  ΑΝΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ :

  Ο εξεταζόμενος για 2 εβδομάδες πριν τη συλλογή πρέπει να μην κάνει λήψη :

  1. Ντοπαμίνης
  2. Α & Β Αναστολέων
  3. Διαμίνης
  4. Βιταμίνης B

  Κατά τη συλλογή των ούρων δεν πρέπει να λαμβάνεται καφεΐνη και τσάι. Το δείγμα πρέπει να διατηρείται σε σκοτεινό δροσερό μέρος κατά προτίμηση στο ψυγείο και να οδηγείται στο εργαστήριο το γρηγορότερο.

  ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ :

  Για 2 ημέρες πριν τη συλλογή και κατά την συλλογή πρέπει να αποφεύγεται η λήψη αντιβιοτικών, η λήψη ACTH και κορτικοστεροειδών. Η αποφυγή stress είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της συλλογής.

  VMA ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ :

  Απαγορεύεται για 2 εβδομάδες πριν τη συλλογή η διατροφή με :

  1. Καφέ
  2. Τσάι
  3. Μπανάνες
  4. Εσπεριδοειδή
  5. Κακάο
  6. Ξηροί καρποί
  7. Βανίλια

  Πρέπει για 2 εβδομάδες να υπάρχει αποχή από τα παρακάτω φάρμακα :

  1. Μεθυλ ντοπα
  2. Levodopa
  3. Carbidopa
  4. Ρεζερπίνη
  5. Πυριδοξίνη
  6. Ασπιρίνη
  7. Amoxil

  ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ :

  Ο εξεταζόμενος για 2 ημέρες πριν τη συλλογή πρέπει να μην κάνει λήψη :

  1. Ασπιρίνης
  2. Αντιβιοτικών
  3. Α & Β Αναστολέων
  4. Βιταμίνης B & C
  5. Φαινθειαζίνων

  Επίσης δεν πρέπει να λαμβάνονται : καφεΐνη, τσάι, σοκολάτα, τσάι. Το δείγμα πρέπει να διατηρείται σε σκοτεινό και δροσερό μέρος κατά προτίμηση στο ψυγείο και να οδηγείται στο εργαστήριο το συντομότερο.

   

 • ΤEST ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ (RAST TEST)

  Aιμοληψία οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

 • TEST ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ

  Αιμοληψία οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Π.Χ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΜΟΛΥΒΔΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΟΣ)

  Αιμοληψία οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

  3-4 ημέρες ερωτική αποχή. Πλύσιμο εξωτερικό και συλλογή του δείγματος σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη προσοχή όλη η ποσότητα. Μεταφορά στο εργαστήριο μέσα σε 20-30 λεπτά από την ώρα της συλλογής.