Καρδιολογικό Τμήμα

Με σύγχρονης τεχνολογίας σωστά συντηρημένα ιατρικά μηχανήματα πραγματοποιούνται:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
  • Υπερηχογράφημα/ triplex καρδιάς
  • Υπερηχογράφημα/ triplex ανιούσης αορτής
  • Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
  • Holter ρυθμού 24ώρου, 48ωρου έως και 7ημερών
  • Holter πιέσεως 24ώρου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη γραμματεία 2104222040 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από την φόρμα επικοινωνίας