τμήμα-προληπτικού-ελέγχου

Σε όλο τον σύγχρονο κόσμο η Προληπτική Ιατρική αποκτά αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην ιατρική επιστήμη.

Έχει αποδειχτεί ότι η Πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανίχνευσης και αντιμετώπισης των κυριότερων ασθενειών της εποχής μας.

Ο υγιεινός τρόπος ζωής σε συνδυασμό με περιοδικό ιατρικό έλεγχο αποτελούν την εγγύηση για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη γραμματεία 2104222040 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από την φόρμα επικοινωνίας