Δοκιμασία Κοπώσεως

Η δοκιμασία κόπωσης (treadmill stress test-TST) γνωστή στο ευρύ κοινό και σαν τεστ κόπωσης ή δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο ή κυλιόμενο τάπητα είναι μία δυναμική εξέταση, κατ’ εξοχήν χρήσιμη για την διερεύνηση συμπτωμάτων που εγείρουν την υποψία ύπαρξης ισχαιμίας του μυοκαρδίου (στεφανιαίας νόσου) και την μετέπειτα παρακολούθηση της. Επίσης είναι χρήσιμη στην διερεύνηση ασθενών με αίσθημα παλμών, ζάλη, ταχυκαρδία, συγκοπή και υποτροπιάζουσες αρρυθμίες.
Στον θώρακα του εξεταζόμενου τοποθετούνται αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια τα οποία συνδέονται με τον ηλεκτροκαρδιογράφο. Στη συνέχεια ο εξεταζόμενος βαδίζει σε κυλιόμενο τάπητα με βαθμιαία αυξανόμενη δυσκολία. Ο εξεταζόμενος βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική και ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης αλλά και μετά το τέλος της.
Ο γιατρός παρακολουθεί τα αιμοδυναμικά δεδομένα του ασθενή και το ηλεκτροκαρδιογράφημα και αξιολογεί την πιθανότητα ύπαρξης αθηροσκληρωτικής στεφανιαίας νόσου. Επίσης, αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, την αντίδραση της πίεσης και της καρδιακής συχνότητάς στην άσκηση, τον ουδό άσκησης που προκαλεί συμπτώματα, την φύση των συμπτωμάτων, κ.ά.
Το τεστ κόπωσης συστήνεται επίσης σε ασυμπτωματικά άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών, που ανήκουν σε ειδικά επαγγέλματα (πιλότοι, επαγγελματίες οδηγοί κλπ) ή ασυμπτωματικά άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με δύο ή περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. παχύσαρκος καπνιστής, αυξημένες τιμές χοληστερίνης και σακχάρου κλπ). Επίσης είναι χρήσιμο για την καθοδήγηση ασθενών για τον τρόπο, συχνότητα, και ένταση ενασχόλησης με την άσκηση (όπως για παράδειγμα σε ασθενείς που ξεκινούν πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης).
Απαιτείται συγκεκριμένη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.