Στο υπερηχογράφημα τραχήλου ελέγχονται οι τραχηλικοί λεμφαδένες, , οι υπογνάθιοι σιελογόνοι αδένες και αδρά οι ανατομικές χώρες του τραχήλου για πρόσθετα παθολογικά μορφώματα.
Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν είναι πολύ σημαντική η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.