Εργαστηριακά
  1. Μοριακή τεχνική RT-PCR
  2. Γρήγορη ανίχνευση (Rapid test)
  3. Έλεγχος αντισωμάτων