ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ
30 €
Γενική ούρων
Καλλιέργεια
Αντιβιόγραμμα
-
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ
50 €
Γενική ούρων
Καλλιέργεια
Αντιβιόγραμμα
Υπέρηχος (Νεφρών Ουρητήρων Κύστεως)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
40 €
PSA
Free-PSA (Ratio)
Υπέρηχος (Νεφρών Ουρητήρων Κύστεως)
-
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
47 €
Μικροσκοπική Εξέταση (Μύκητες κ.α)
Καλλιέργεια Αερόβια
Καλλιέργεια Αναερόβια
Μυκόπλασμα / Mycoplasma Homnis
Ουρεάπλασμα / Ureaplasma Urealyticum
Chlamydia
Σπερμοδιάγραμμα
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
42 €
Τ3
Τ4
TSH
Anti-TG
Anti-TPO
-
-
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
57 €
Τ3
Τ4
TSH
Anti-TG
Anti-TPO
Υπέρηχος Θυρεοειδούς
-
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
22€
Ασβέστιο (Αίμα & Ούρα )
Φώσφορος (Αίμα & Ούρα )
Βιταμίνη D3 [25 OH] Ολική
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
50 €
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
-
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
80 €
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
Test Κόπωσης
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΙΜΙΑΣ
15 €
Γενική Αίματος
Σίδηρος
Φερριτίνη
-
-
-
-
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΙΜΙΑΣ
47€
Γενική Αίματος
Σίδηρος
Ηλεκτροφόρηση Hb
Βιταμίνη Β12
Φερριτίνη
Φυλλικό οξύ
TIBC
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
36 €
Αντισώματα ΈναντιΗπατίτιδας Α
IgM Αυστραλιανό Αντιγόνο (Ηπατίτιδα Β)
Αντισώματα Έναντι Ηπατίτιδας C
HIV 1 , 2
-
-
-
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
100 €
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ομάδα & Rhesus Αίματος
Σάκχαρο
Φεριττίνη
Σίδηρος
VDRL
Ηλεκτροφόριση Αιμοσφαιρίνης
Αυστραλιανό Αντιγόνο
Αντισώματα IgG/IgM Έναντι Ερυθρά
Αντισώματα IgG/IgM Έναντι cmv
Αντισώματα IgG/IgM Έναντι Τοξοπλάσματος
Αντισώματα IgG/IgM Έναντι Λιστέριας
Αντισώματα Έναντι Ηπατίτιδας C
-
-
-
-
CHECK UP ΠΑΙΔΙΩΝ 8-15 ΕΤΩΝ
55€
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Σίδηρος
Φεριττίνη
TSH
Χοληστερίνη (TCHOL)
Τριγλυκερίδια
LDL
HDL
Αθηρωματικός Δείκτης
Ολικά Λιπίδια
Αλκαλική Φωσφατάση
SGOT
SGPT
γ-GT
-
CHECK UP ΑΘΛΗΤΩΝ
48€
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
Ουρικό οξύ
Γαλακτικό οξύ
HDL
LDL
CPK
Apo A1
SGOT
SGPT
γ-GT
Τεστοστερόνη ολική
Τεστοστερόνη Ελεύθερη
CHECK UP
ΓΥΝΑΙΚΩΝ <40
60 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Γενική ούρων
-
-
-
-
-
ΠΛΗΡΗΣ CHECK UP
ΓΥΝΑΙΚΩΝ <40
140 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Γενική ούρων
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
TRIPLEX Καρδίας
Υπέρηχος Μαστών
CHECK UP
ΓΥΝΑΙΚΩΝ >40
65 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ασβέστιο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Γενική ούρων
-
-
-
-
-
-
ΠΛΗΡΗΣ CHECK UP
ΓΥΝΑΙΚΩΝ >40
160 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ασβέστιο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Γενική ούρων
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
TRIPLEX Καρδίας
Υπέρηχος Μαστών
Test Κόπωσης
CHECK UP
ΑΝΔΡΩΝ<40
60 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Γενική ούρων
-
-
-
-
ΠΛΗΡΗΣ CHECK UP
ΑΝΔΡΩΝ<40
120 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Γενική ούρων
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
TRIPLEX Καρδίας
CHECK UP
ΑΝΔΡΩΝ >40
70 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ασβέστιο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Free-PSA (Ratio)
Γενική ούρων
-
-
-
-
-
ΠΛΗΡΗΣ CHECK UP
ΑΝΔΡΩΝ >40
160 €
Γενική Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης ερυθρών
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Κρεατινίνη
Κάλιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Ασβέστιο
Ολική χοληστερόλη (TCHOL)
LDL
HDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
CPK
TSH
Γενική ούρων
Free-PSA (Ratio)
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
TRIPLEX Καρδίας
Test Κόπωσης
TEST ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
50 €
Κανναβινοειδή (THC)
Βαρβιτουρικά
Κοκαΐνη
Αμφεταμίνες / Μεταμφεταμίνες
Οπιούχα (Οπιοειδή)