Μυοσκελετικού

Το υπερηχογράφημα δομών του μυοσκελετικού συστήματος είναι μια γρήγορη, οικονομική, ανώδυνη και ασφαλής διαγνωστική μέθοδος. Χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις τραυματισμών του μυοσκελετικού καθώς και σε ασθενείς που εμφανίζουν πόνο, δυσκινησία ή δυσλειτουργία σε αρθρώσεις. Επιπλέον είναι μια δυναμική εξέταση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η παθολογία δεν είναι εμφανής σε θέση ηρεμίας. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως ηλικίας και συνοδών παθήσεων καθώς δεν υπάρχουν αντενδείξεις (όπως συμβαίνει με την μαγνητική σε ασθενείς με μεταλλικά εμφυτεύματα, καρδιακό βηματοδότη, κλειστοφοβία, εγκυμοσύνη κλπ).
Στο χώρο μας εκτελείται ένα ευρύ σύνολο υπερηχογαρφήματος διαφόρων δομών του μυσοκσελετικού συστήματος. Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν είναι πολύ σημαντική η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.