Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, θα πρέπει να πάτε με την ταυτότητα σας και το κινητό σας στο διαγνωστικό κέντρο ή το φαρμακείο αντίστοιχα όπου με τον αριθμό (barcode) που έχετε λάβει το διαγνωστικό ιατρείο εκτελεί το παραπεμπτικό εξετάσεων ή τη συνταγή φαρμάκων ο φαρμακοποιός.
Σε περίπτωση που έχετε χάσει το μήνυμα (sms) ή το e-mail με τον αριθμό (barcode), ο αρμόδιος στο διαγνωστικό κέντρο ή ο φαρμακοποιός βρίσκει τη συνταγή σας με τον ΑΜΚΑ σας. Θα λάβετε στο κινητό σας τον κωδικό επιβεβαίωσης που του τον γνωστοποιείτε προκειμένου να μπορέσει να την εκτελέσει.
Όταν εκτελεστεί το παραπεμπτικό εξετάσεων ή η συνταγή φαρμάκων, θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα (sms) ή e-mail.