3) Εργαστηριακές εξετάσεις

Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και εφαρμόζει με επιτυχία το πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας. Πραγματοποιείται όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων με υψηλά standards αξιοπιστίας.

More Articles